Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - REFERENT/-KA ODBORU INVESTIČNÍ VÝSTAVBY A ÚDRŽBY MĚSTA - Jičín

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

REFERENT/-KA ODBORU INVESTIČNÍ VÝSTAVBY A ÚDRŽBY MĚSTA - zejména na úseku odpadového hospodářství

Nabízíme:

- pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem dle dohody

- platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (9. platová třída)

- místo výkonu práce - území města Jičína

- dobré pracovní podmínky

Předpoklady pro výkon funkce:

a) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, ovládá jednací jazyk, dosáhl věku 18 let, je svéprávný, bezúhonný

b) ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru ekologie a ochrany životního prostředí nejlépe odpadového anebo vodního hospodářství,

c) znalost veřejné správy vítána,

d) dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC a řidičský průkaz sk.B,

e) znalost cizího jazyka vítána.

Písemné přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí: strukturovaný profesní životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče.

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, k rukám vedoucího úřadu, Ing. Petera Bareše nebo odevzdány na podatelně MěÚ Jičín do 31.8.2017.

Bližší informace Vám budou podány na výše uvedené adrese, příp. u vedoucího odboru investiční výstavby a údržby města, na adrese MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 18, Jičín, tel.: 493545180, 733617305.

Místo práce: Jičín


Můžete zkusit nové hledání nebo si vybrat z jiných inzerátů v tomto okrese, např. následující volná místa: