Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - Referent stavebního úřadu - Chlumec

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

Místo výkonu práce: Muchova č.p. 267, Chlumec u Ústí nad Labem.

Požadujeme:

znalost související legislativy (zejm.zák. 183/2006., o územnim plánování a stavebnim řádu, zák. 500/2004 Sb., správní řád, zák. 128/2000 SB., o obcích, zák. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC, aj.,ve zněních pozdějších předpisů).

-zkouška zvlášní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění nebo splnění předpokladů pro uznání rovnocenností vzdělání úředníků v souladu s vyhl. 304/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů )pokud uchazeč tuto zkoušku nemá, je povinen do 18-ti měsíců

od nástupu zkoušku úspěšně absolvovat):

-znalost práce na PC (WORD, EXCEl, Outlook, orientace na internetu)

-řidičské oprávnění skupiny B

-pečlivost, důkladnost, systematičnost, spolehlivost, samostatnost odpovědný přístup k plnění úkolů

-trestní a morální bezúhonnost

K přihlášce se připojují následné doklady:

-strukturovaný profesní životopis, originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů,

úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem: rahm@mesto-chlumec.cz. nebo telefonicky na tel. číslo 472710618.

Místo práce: Chlumec


Můžete zkusit nové hledání nebo si vybrat z jiných inzerátů v tomto okrese, např. následující volná místa: