Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - pokladník/pokladní Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

Místo pracoviště:

- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mariánské nám. 28, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Prvotní kontakt:

- podání písemné přihlášky do výběrového řízení

Upřesňující údaje:

- Charakteristika vykonávané práce: zajišťování pokladních služeb.

- Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do přijímacího řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce "POKLADNÍ OD" do 29.01.2018. - Písemná přihláška zájemce musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (nebo dokladu o povolení pobytu, jdel-li o cizího státního občana), datum, vlastnoruční podpis uchazeče, tel. kontakt.

- K přihlášce zájemce dále přiloží: strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely výběrového řízení.

- PŘIHLÁŠKY NELZE POSÍLAT ELEKTRONICKY.

- Předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou, státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

- Požadavky: schopnost samostatného řešení problémů, komunikační schopnosti, zdvořilost, administrativní dovednosti, velmi dobrá znalost práce na PC, psychická odolnost, přesnost, spolehlivost.

- Více informací na www.brandysko.cz, sekce volná pracovní místa.

Zaměstnanecké výhody:

- stravenky, 3 dny zdravotního volna

Neurčeno

Místo práce: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav


Můžete zkusit nové hledání nebo si vybrat z jiných inzerátů v tomto okrese, např. následující volná místa: