Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - ředitel/ředitelka Mateřské školy Všeruby - Všeruby

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

MŠ Všeruby je příspěvkovou organizací Městyse Všeruby, sídlí na adrese Všeruby 156, 345 07 Všeruby u Kdyně. Bližší informace o Mateřské škole lze získat na tel.: 379/77 92 33.

Požadavky na kandidáty, vyplývající z § 3 a 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:

-způsobilost k právním úkonům

-odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost

-bezúhonnost

-zdravotní způsobilost

-znalost českého jazyka

-3 roky pedagogické praxe

-organizační a řídící schopnosti

Platové podmínky: platová třída 10 + osobní příplatek + příplatek za vedení 15 - 40%

Náležitosti přihlášky:

1.Přihláška (název konkurzního řízení, jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. korespondenční adresa, kontakty, datum a vlastnoruční podpis)

2.Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

3.Lustrační osvědčení podle § 4 odst. 1 a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971)

4.Lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 3 měsíců)

5.Doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe, potvrzený posledním zaměstnavatelem

6.Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, doklady o dalším vzdělávání/maturitní vysvědčení)

7.Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

8.Strukturovaný životopis

9.Vize dalšího rozvoje vedoucího ke zvýšení konkurenceschopnosti MŠ Všeruby (rozsah maximálně 4 strany, očekává se zaměření na marketing školy, její další rozvoj, formy spolupráce se ZŠ Všeruby, komunikaci se zřizovatelem a školskou radou)

Předpokládaný nástup do funkce je 7. 8. 2018.

Přihlášky budou přijímány poštou nebo osobně, v zalepených obálkách se všemi požadovanými náležitostmi a s viditelným označením "Konkurz MŠ Všeruby - NEOTVÍRAT" na adrese zřizovatele Všeruby 77, 345 07 Všeruby u Kdyně, a to do 20. června 2018 do 11:00 hod.

Místo práce: Všeruby


Můžete zkusit nové hledání nebo si vybrat z jiných inzerátů v tomto okrese, např. následující volná místa: