Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - REFERENT/-KA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA - Jičín

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

REFERENT/-KA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA

Vedoucí Městského úřadu Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa: "Referent/-ka odboru územního plánování a rozvoje města".

Nabízíme:

- pracovní poměr na dobu neurčitou vhodný i pro absolventy/-tky a osoby zdravotně znevýhodněné,

- platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída), osobní příplatek po zkušební době,

- místo výkonu práce: město Jičín, správní obvod města Jičína, města s rozšířenou působností,

- dobré pracovní podmínky, 5 týdnů dovolené, stravenky, pružná pracovní doba, další zaměstnanecké benefity, možnost získání služebního bytu.

Předpoklady a požadavky pro výkon funkce:

1) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk,

2) vysokoškolské vzdělání technického směru, výhodou je splnění kvalifikačních požadavků pro územně plánovací činnost podle § 24 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon,

3) znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

4) dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič,

5) uvítáme: osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, praxi ve státní správě a stavebnictví, znalost cizího jazyka.

Přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče.

K přihlášce se připojí životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče.

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu: Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, k rukám vedoucího MěÚ, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně Městského úřadu Jičín na téže adrese NEJPOZDĚJI do 21.6.2018.

Případné bližší informace Vám budou podány u vedoucího odboru územního plánování a rozvoje města, Ing. Ondřeje Bodláka, na adrese Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města, ul. 17. listopadu č. 16, 506 01 Jičín, tel. č. 493 545 150, e-mail bodlak@mujicin.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Neúspěšným uchazečům budou po uzavření výběrového řízení vráceny všechny doklady kromě přihlášky do výběrového řízení a životopisu, které budou uloženy po dobu skartační a archivační lhůty v souladu se Spisovým a skartačním řádem vyhlašovatele a následně budou skartovány.

Pružná pracovní doba

Místo práce: Jičín


Můžete zkusit nové hledání nebo si vybrat z jiných inzerátů v tomto okrese, např. následující volná místa: