Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - Zkušební komisař/komisařka - Nový Bor

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

Místo výkonu práce: Nový Bor

Charakteristika vykonávané činnosti:

.. provádění zkoušek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zákona

č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových

vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

.. řízení a vydání rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly, včetně změn a odnětí

registrace a vyřizování přestupků fyzických a právnických osob v rámci agendy

.. správní činnosti na úseku registrace řidičů a bodového hodnocení řidičů

Požadavky:

.. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

.. řidičské oprávnění pro skupiny „A – D+E“ s dobou praxe minimálně 5 let

.. platný průkaz zkušebního komisaře – výhodou

.. velmi dobrá znalost práce s PC (Windows, MS Office)

.. velmi dobré komunikační a organizační schopnosti; odolnost vůči stresu

.. souhlas s výkonem pracovních cest na území celé ČR

.. ochota dalšího vzdělávání

.. flexibilita, schopnost rychle se učit a samostatně pracovat

.. schopnost vysokého pracovního nasazení

.. znalost cizího jazyka (AJ, FJ nebo NJ) – výhodou

.. praxe ve veřejné správě – výhodou

.. starší 25 let

.. uchazeč nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových

vozidel a v posledních pěti letech mu nebyl takový trest uložen

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

.. název příslušné funkce, o kterou se zájemce uchází

.. jméno, příjmení a titul uchazeče

.. datum a místo narození

.. státní příslušnost

.. místo trvalého pobytu

.. číslo občanského průkazu

.. datum a podpis uchazeče

K přihlášce musí být připojeny tyto doklady uchazeče:

- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných

znalostech a dovednostech

- výpis z Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- kopie řidičského průkazu

- výpis z karty řidiče

2

- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Platové zařazení: 10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a dle

nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

(platové rozpětí 18.810 Kč až 28.320 Kč).

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: dohodou.

Lhůta pro podání přihlášky: do 11:00 hodin dne 11. července 2018.

Způsob podání přihlášky:

V uzavřené obálce do podatelny Městského úřadu Nový Bor, nám. Míru 1, Nový Bor.

Obálku označte textem: „Výběrové řízení – zkušební komisař/komisařka“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Místo práce: Nový Bor


Můžete zkusit nové hledání nebo si vybrat z jiných inzerátů v tomto okrese, např. následující volná místa: