Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - VŘ 49/2018 Vedoucí oddělení strukturálních fondů - Ostrava

Volné místo v oboru Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací

Popis:

Pracoviště: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě

Kontakt: Oznámení o výběrovém řízení je na adrese www.msk.cz v sekci volná místa. Přihlášku do výběrového řízení a uvedené materiály je nutné doručit na podatelnu krajského úřadu do 26. 9. 2018 na adresu: MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v pozvánce nebo oznámeny přes e-mail.

Požadujem:

VŠ mag. Znalost principů regionálního rozvoje a strukturálních fondů EU, uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Výhodou znalost anglického jazyka na úrovni B1. Vysoká úroveň vystupování, ústního a písemného projevu. Vysoké pracovní nasazení, flexibilita, schopnost analyticky a koncepčně myslet, loajalita.

Požadované doklady:

a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

d) osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.,

e) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,

f) přihláška.

OZP na vozíku (bezbariérový přístup)

Pružná pracovní doba

Typ pracovního poměru / úvazku:


Firma:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
Ostrava
28. října 2771
702 00
Ostrava

Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Dužíková
tel: +420 595 622 625
e-mail: lucie.duzikova@msk.cz

Místo práce: Ostrava

Nástup od: 01.10.2018