Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - Referent/ka pro vodní hospodářství - Ostrava

Volné místo v oboru Specialisté v oblasti vodohospodářství

Popis:

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj, krajský úřad

Kontakt: Oznámení o výběrovém řízení je na adrese www.msk.cz v sekci volná místa. Přihlášku do výběrového řízení a uvedené materiály je nutné doručit na podatelnu krajského úřadu

do 1. 10. 2018 na adresu: MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v pozvánce nebo oznámeny přes e-mail.

VŠ Mag. - zaměření stavební, technické, hydrogeologické

Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, organizační a komunikační schopnosti. Orientace v zákoně č. 254/2001 Sb.,

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Výhodou praxe ve státní správě v oblasti vodního hospodářství a/nebo stavebního řádu, znalost práce s GIS, znalost práce s GINIS, zkouška zvláštní odborné způsobilosti a řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách.

Požadované doklady:

a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

d) přihláška.

Pružná pracovní doba

Typ pracovního poměru / úvazku:


Firma:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
Ostrava
28. října 2771
702 00
Ostrava

Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Dužíková
tel: +420 595 622 625
e-mail: lucie.duzikova@msk.cz

Místo práce: Ostrava

Nástup od: 01.11.2018