Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - Náměstek / náměstkyně pro úsek ekonomika a personalistika - Kladruby nad Labem

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Náměstek/ náměstkyně pro úsek ekonomika a personalistika

Stručný popis pracovního místa (charakteristika pracovní činnosti):

" komplexně řídí činnosti úseku ekonomika a personalistika

" odpovídá za dodržování hospodaření s rozpočtovými prostředky a majetkem stanovených zákonem;

" vytváří podmínky nezbytné pro činnost správce rozpočtu a hlavního účetního ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;

" zodpovídá za správnost výkazů odesílaných příslušným orgánům státní správy včetně výkazů statistických, zpracovává účetní a finanční výkazy, sumarizuje data v programu

e - Výkaznictví, tvoří pomocný analytický přehled k zaslání do centrálního systému

účetních informací státu, zpracovává finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

" organizuje a kontroluje činnosti podřízených útvarů

" tvoří vnitřní předpisy na úseku své působnosti

" zodpovídá za personální politiku a koncepci vzdělávání zaměstnanců

" zodpovídá za dodržování účetních, daňových a mzdových předpisů

" metodická činnost v oblasti ekonomiky a personalistky

" zabezpečuje komunikaci se zřizovatelem, orgány státní správy, odborovou organizací a auditory

" spolupracuje při provádění kontrolní činnosti ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb.

Požadavky kladené na uchazeče:

" ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru

" minimálně tříletou praxi v oboru, z toho 1 rok ve státní správě - výhodou

" znalost principů činnosti a financování veřejné správy

" znalost zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění

" řídící a organizační schopnosti

" komunikační předpoklady

" velmi dobrou uživatelskou úroveň práce na PC (účetní software, MS Office, ASPI)

" flexibilitu a samostatnost

" vysoká odolnost vůči stresu

" vysoké pracovní nasazení

" trestní bezúhonnost

" negativní lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.

" řidičský průkaz skupiny B

Jazykové znalosti:

" znalost AJ - úroveň A. 2, není podmínkou

Další informace:

" pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou (zkušební doba 6 měsíců)

" předpokládané datum vzniku pracovního poměru: ihned

" platová třída: 12. (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění) + příplatek za vedení

" místo výkonu práce: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

" přesné označení výběrového řízení

" jméno, příjmení a titul uchazeče

" datum a místo narození uchazeče

" státní příslušnost uchazeče

" místo trvalého pobytu uchazeče

" telefonní kontakt, email

" datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

" strukturovaný profesní životopis

" motivační dopis

" výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

" kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Výhody:

" možnost ubytování ve služebním bytě

" stravenky

" příspěvek na penzijní pojištění

Bližší informace poskytne Jana Kazimírová odd. personální práce a mezd, tel. 60

Místo práce: Kladruby nad Labem


Můžete zkusit nové hledání nebo si vybrat z jiných inzerátů v tomto okrese, např. následující volná místa: