Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - Asistent soudce/asistentka soudce krajského soudu - Tábor

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

Požadujeme:

- ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice

- státní občanství České republiky

- trestní bezúhonnost

- způsobilost k právním úkonům

- samostatnost, pečlivost, organizační a komunikační schopnosti

- znalost práce na PC: MS Office, Outlook, Internet na uživatelské úrovni

Další informace:

- odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, pl. tř. 13, zvl. příplatek podle § 8 odst. 2 písm. c) cit. nařízení vlády

- pracovní poměr na dobu určitou v délce jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou

- výběr uchazečů bude proveden na základě zaslaných podkladů a osobního pohovoru. O přesném čase pohovoru budou zájemci, kteří doložili kompletní a úplné doklady, vyrozuměni e-mailem

Uchazeč podá písemnou přihlášku, v níž uvede:

a) jméno, příjmení a titul,

b) datum a místo narození,

c) státní příslušnost,

d) místo trvalého pobytu,

e) kontaktní telefon, mail, adresa

f) datum a podpis uchazeče

K žádosti uchazeč připojí:

a) životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech,

b) doklad o dosaženém vzdělání - ověřená kopie

c) motivační dopis

d) výpis z rejstříku trestů ne starší 2 měsíce

e) prohlášení podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů - (vyjádřit souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů v souvislosti s výběrem kandidáta pro funkci asistenta soudce, a to v rozsahu pro průběh tohoto řízení a vyjádření souhlasu s tím, že po skončení výběrového řízení budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost uchazeče)

Lhůta pro podání přihlášky: do 31. 5. 2019

Místo a způsob podání přihlášky:

- osobně na podatelně Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře, Kpt. Jaroše 1851, 390 03 Tábor

- písemně na adresu: Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře, Kpt. Jaroše 1851, 390 03 Tábor

Místo práce: Tábor