Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - Vedoucí Městského kulturního klubu Hlinečan - Hlinsko

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

Místo výkonu práce: Město Hlinsko - Poděbradovo náměstí 1

NÁPLŇ PRÁCE: organizace a řízení příspěvkové organizace Městský kulturní klub Hlinečan, zodpovědnost za správu svěřeného majetku, zabezpečení maximálního programového využití Multifunkčního centra (divadelní sál, kinosál, přednášky, školení, výstavy prostor, zkušebny, cvičebny pro nejrůznější využití a historické části města - Betlém, řízení turistického informačního centra.

POŽADAVKY: minimálně středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání výhodou, praxe v řazení a vedení kolektivu minimálně 3 roky, znalost problematiky příspěvkové organizace, základní přehled o ekonomických zásadách řízení příspěvkové organizace, rámcová znalost zákona č. 250/2 000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled, praxe a zkušenost s organizováním kulturních akcí, dobré komunikační a organizační schopnosti, zkušenost s tvorbou propagačních materiálů výhodou, znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet, popř. Corel…), svědomitost, samostatnost, zodpovědnost, časová flexibilita, občanská a morální bezúhonnost, ŘP sk. V (aktivní řidič).

OČEKÁVÁME: vysoké pracovní nasazení, smysl pro týmovou práci, dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, rozhodnost, odpovědnost

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů., možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje.

První kontakt učiňte prosím na výše uvedeném telefonním čísle, na e-mailové adrese nebo přímo na provozovně. Předem si ale domluvte termín návštěvy, aby byl zodpovědný pracovník přítomen.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní telefon a e-mail, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: návrh koncepce řízení a rozvoje Městského kulturního klubu Hlinečan v českém jazyce (v rozsahu max. 2 stran strojopisu formátu A4), strukturovaný životopis v českém jazyce obsahující údaje o dosaženém vzdělání a o odborných znalostech a dovednostech, přehled o dosavadních zaměstnáních, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce vedoucího/vedoucí městského kulturního klubu ne starší 2 měsíců.

Lhůta pro podání přihlášky: 7. 6. 2019 do 14:00 hodin. Způsob podání přihlášky: písemně v obálce označené "Výběrové řízení - vedoucí MKK - NEOTVÍRAT" na adresu: Město Hlinsko , Kancelář tajemníka, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko

Místo práce: Hlinsko