Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - Odborný pracovník / odborná pracovnice veřejné výzkumné instituce Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. na 0,5 - 1 úvazku - Karlovy Vary

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

Kontakt: Vodičková Veronika Mgr., tel.: 736 650 073, e-mail: veronika.vodickova@kr-karlovarsky.cz

Náplň práce:

-výzkum a vývoj nových produktů či postupů

-koordinuje činnost výzkumných týmů

-analýza současných poznatků

-formulace nových poznatků a teorií

-ověřování teorií

-dohled nad správným zaváděním vyvinutého postupu do provozů

-věnuje se inovaci a zlepšování stávajících metod a postupů

-publikuje výstupy výzkumu v tuzemských i zahraničních vědeckých časopisech a sbornících

-uživatelská podpora výzkumníkům při práci v laboratořích

-zajištění odborného dohledu, bezpečnosti a provozní údržby laboratoří

Předpoklady:

"vysokoškolské vzdělání přírodovědného, lékařského nebo technického (balneotechnik) směru

"zkušenosti s řízením a koordinací týmu, organizační schopnosti

"znalost AJ slovem i písmem

"flexibilita, spolehlivost, samostatnost, pečlivost, ochota učit se novým věcem, zájem o region

"uživatelská znalost práce s PC

"řidičský průkaz sk. B

"trestní bezúhonnost

Výhodou:

"předchozí vědecká a výzkumná činnost

"orientace v oblasti lázeňství a balneologie

"zkušenosti s projektovým řízením

"předchozí pedagogická a publikační činnost

"znalost dalšího světového jazyka

Náležitosti písemné přihlášky:

"jméno, příjmení a titul zájemce

"státní příslušnost zájemce

"místo trvalého pobytu zájemce

"číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka

"datum a podpis zájemce

Přílohy, které zájemce připojí k přihlášce:

"motivační dopis

"strukturovaný profesní životopis s doložením dosavadní praxe, odborných znalostech a dovednostech

"představa o odborné náplni instituce v rozsahu max. 5 normostran

"výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením

"ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

"další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce

Lhůta pro doručení přihlášky:

12. 6. 2019, přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny

Více informací o záměru a poslání Institutu lázeňství a balneologie v.v.i. naleznete na adrese: http://www.kr-karlovarsky.cz/kultura/Stranky/odd-CR-laz/Aktivity-balneologie.aspx

Pružná pracovní doba, možnost odborného růstu, účast na zajímavých projektech v Karlovarském kraje, další benefity (služební telefon, notebook, apod.)

Pružná pracovní doba

Místo práce: Karlovy Vary