Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - vedoucí pečovatelské služby - Přeštice

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

Na obsazení pozice vedoucí pečovatelské služby v 10. platové třídě je vypsané výběrové řízení, pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD a RD).

Předpoklady vzniku pracovního poměru:

1) státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR a ovládání českého jazyka

2) věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům

3) vzdělání min. VOŠ v souladu s ust. § 110 odst.4 zákona č. 108/2006 Sb., praxe v oboru výhodou

4) základní znalosti ekonomiky výhodou, praxe v řídící funkci výhodou

5) dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B

Lhůta pro podání písemných přihlášek do 17.6.2019

Přihlášku lze podat osobně v sekretariátu tajemnice MěÚ Přeštice, nebo zaslat poštou na adresu město Přeštice, Masarykovo nám. 107, Přeštice.

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení, příp.titul

b) datum a místo narození, státní příslušnost

c) místo trvalého pobytu

d) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

e) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, motivační dopis

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Místo práce: Přeštice


Můžete zkusit nové hledání nebo si vybrat z jiných inzerátů v tomto okrese, např. následující volná místa: