Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - Sales representative for Hindi-speaking clients - Praha

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

místo výkonu práce: Hvězdova č.p. 1716/2b, Nusle Praha 4

kontakt: Julia Šipková, e-mail: kariera@nelsonmarkets.cz

Hledáte skvělou kariéru? V současné době žijete nebo se chcete přestěhovat do Prahy? Pak je to místo pro vás!

Požadavky

- trvalý pobyt v Praze

- Ukončené střední vzdělání

- Dobré problémy s mluvením

- Rychlé myšlenkové reakce

- Předchozí zkušenost s obchodem nebo s klienty je výhodou

- český jazyk je výhodou - ne podmínkou!

- znalost těchto jazyků:

Angličtina

Indický jazyk

Nabízíme

- Slibné zaměstnání v silné nadnárodní společnosti se sídlem v Praze

- Zábavné a živé pracovní prostředí obsluhující nejvyšší klienty

- placené školení

- Zajímavá a dynamická práce na moderním, pohodlném pracovišti

- Příležitost uplatnit své schopnosti a příležitost k profesionálnímu růstu

- Rozmanitost osobního a profesního rozvoje

- Okamžitý start pro správné kandidáty

Odpovědnosti

- Komunikace se žadatelem o služby

- Poskytování informací a podpory pro klienty

- Kontakt s klienty především telefonicky, emailem a v kanceláři

- Práce v týmu - práce se zkušenými kolegy

- Profesionální rozvoj - prohloubení znalostí

- Administrativní služby - hlášení

Looking for a great career opportunity? Do you currently live, or are you willing to relocate yourself to Prague? Then this is position for you!

Requirements

- permanent residence in Prague

- Completed secondary education

- Good problem talking skills

- Fast thinking responses

- Previous experience with trade or with clients is an advantage

- Czech language is an advantage - not term!

- Knowledge one of these languages:

English

Hindi

We offer

- Promising employment in a strong multinational company based in Prague

- Fun and vibrant working environment servicing top clients

- Paid training provided

- Interesting and dynamic work in the modern, comfortable working place

- The opportunity to apply your skills and the opportunity for professional growth

- A variety of personal and professional development

- Immediate start for the right candidates

Responsibilities

Communication with applicant for service

- Providing information and supports for clients

- Contact with clients mainly by phone, email and at the office

- Work in a team - working with experienced colleagues

- Professional development - deepening knowledge

- Administrative services - reporting

Místo práce: Praha