Nabídka práce, volná pracovní místa, nové zaměstnání.
Plný nebo částečný úvazek. V celé ČR.

Práce pro obyčejné lidi.

Rychlá nabídka práce:

Odkazy, které se hodí při hledání práce:Hledaná práce (název práce nebo obor nebo pozice):

Podrobnější hledání

Nabídka práce - ŘEDITEL/KA DOMOVA DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ - Ústí nad Orlicí

zpět na přehled »

Toto volné místo již není aktuální.

Popis:

VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.ustinadorlici.cz

PRACOVNÍ POMĚR: na dobu neurčitou

TERMÍN NÁSTUPU: jmenování do funkce je možné od 01.11.2019, nebo dle dohody

CHARAKTERISTIKA VYKONÁVANÉ ČINNOSTI:

- řízení, organizace a kontrola činnosti příspěvkové organizace při dodržování platných zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů,

- odpovědnost za plnění úkolů hlavní činnosti organizace v oblasti poskytování sociálních a sociálně zdravotních služeb, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba, odborné sociální poradenství, stravování, půjčování kompenzačních pomůcek osobám se sníženou soběstačností,

- odpovědnost za řádné hospodaření organizace včetně hospodaření s majetkem (inventarizace, zajišťování oprav budov, zajišťování údržby a revizí),

- průběžné informování občanů o činnosti organizace (články v místním tisku, na webu organizace a webu města, popř. s využitím sociálních sítí).

POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

- minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou,

- minimálně 5 let praxe,

- znalost problematiky fungování, financování a řízení příspěvkových organizací,

- znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- výborná znalost práce na PC (MS Office, zejména MS Excel, MS Word),

- manažerské dovednosti, výborné komunikační schopnosti, dobrý písemný projev,

- flexibilita, spolehlivost, pečlivost, samostatnost,

- vysoké pracovní nasazení.

VÝHODOU:

- praxe ve vedoucí funkci,

- praxe ve vybraných účetních jednotkách dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (např. města a obce, organizační složky státu, příspěvkové organizace apod.),

- základní znalost anglického nebo německého jazyka,

- řidičské oprávnění pro skupinu vozidel „B“.

LHŮTA, ZPŮSOB A MÍSTO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK:

Přihlášku s přílohami doručte do 01. 10. 2019 buď osobně na podatelnu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (do 14:00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny městského úřadu) na adresu: Město Ústí nad Orlicí, Petr Hájek, starosta města, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí.

Uzavřenou obálku v levém horním rohu označte nápisem:

„Výběrové řízení – ředitel/ka Domova důchodců Ústí nad Orlicí – neotvírat“

Případné dotazy zodpoví:

- Petr Hájek, starosta města, tel.: 465 514 235, 465 514 236

- Ivana Nečekalová, Mgr., vedoucí SOC MěÚ, tel.: 465 514 512.

Místo práce: Ústí nad Orlicí